Home » Porady » Znaki drogowe, które warto znać

Znaki drogowe, które warto znać

Przedstawiamy znaki drogowe które są przeznaczone dla rowerzystów i których znajomość obowiązuje użytkowników tych pojazdów.

 

Znaki ostrzegawcze

znak_a24

A-24:
Rowerzyści

Znak ostrzega przed miejscem, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów. Umieszcza się go też przed przejazdem dla rowerzystów na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h lub przed przejazdem poza skrzyżowaniami, albo gdy przejazd może nie być widoczny odpowiednio wcześnie

Znaki Zakazu

znak_b1 B-1
zakaz ruchu w obu kierunkach
Znak zakazuje ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki
– T-22 „tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”,
znak_b2

B-2
zakaz wjazdu

Znak zakazuje wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 „tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych” wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych, gdy jest dla nich wyznaczony pas ruchu.
znak_b9

B-9
zakaz wjazdu rowerów

Znak zakazuje ruchu zarówno na jezdni i poboczu rowerów i wózków rowerowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości stanowiących niebezpieczeństwo dla kierujących rowerami oraz tam, gdzie w pobliżu została wyznaczona droga dla rowerów oznaczona znakiem C-13.
znak_b11

B-11
zakaz wjazdu wózków rowerowych

Znak zakazuje ruchu rowerów wielośladowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie ruch tych pojazdów może powodować tamowanie ruchu.

Znaki nakazu

znak_c13

C-13
droga dla rowerów

Znak nakazuje kierującemu rowerem jednośladowym jazdę drogą dla rowerów.
znak_c13a

C-13a
koniec drogi dla rowerów

Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
znak_c1316

C-13 + C-16
droga dla pieszych i rowerów

Znak kompilacji C-13 i C-16 oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów.Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą,
znak_c13_16_pr

C-13 + C-16
droga dla pieszych i rowerów

(ciąg pieszo-rowerowy)

Znak kompilacji C-13 i C-16 oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów.Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.W tym przypadku ruch pieszych odbywa się po lewej stronie drogi, a ruch rowerzystów po prawej.
znak_c13_16_rp

C-13 + C-16
droga dla pieszych i rowerów

Znak kompilacji C-13 i C-16 oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów.Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.W tym przypadku ruch pieszych odbywa się po prawej stronie drogi, a ruch rowerzystów po lewej.
znak_c16

C-16
droga dla pieszych

Znak nakazuje pieszym korzystanie z drogi przeznaczonej wyłącznie do ruchu pieszego. Stosowany tam, gdzie ze względu na duże natężenie ruchu pieszego, wyeliminowanie ruchu pojazdów zapewnia poprawę bezpieczeństwa.Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 „tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych”.
znak_c16a

C-16a
koniec drogi dla pieszych

Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla pieszych.

Znaki informacyjne

znak_d6a

D-6a
przejazd dla rowerzystów

Oznacza miejsce przeznaczone do przejazdu dla rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejazdem dla rowerzystów oznaczonym znakiem poziomym P-11. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.
znak_d6b D-6b
przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania dla rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejazd dla rowerzystów i przejazdem dla rowerzystów znajdującymi się obok siebie. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących oraz rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

Znaki kierunku i miejscowości

znak_e12a

E-12a
drogowskaz do szlaku rowerowego

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

Znaki uzupełniające 

znak_f19

F-19
pas ruchu dla określonych pojazdów

Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.

 Tabliczki do znaków drogowych

znak_t22

T-22
tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych

Tabliczka wskazuje, że znak zakazu nie dotyczy rowerów jednośladowych.Stosowana do znaków zakazu:

  • B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach,
  • B-2 zakaz wjazdu,
  • B-21 zakaz skręcania w lewo,
  • B-22 zakaz skręcania w prawo,
  • D-3 droga jednokierunkowa, gdy na drodze jednokierunkowej zastosowano kontrapas rowerowy.
  • C-16 droga tylko dla pieszych

 Dodatkowe znaki szlaków rowerowych

znak_r1

R-1
szlak rowerowy krajowy

znak_r1a

R-1a
początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego

znak_r1b

R-1b
zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego

znak_r2

R-2
szlak rowerowy międzynarodowy

znak_r2a

R-2a
zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego

znak_r3

R-3
tablica szlaku rowerowego

 

Znaki poziome

znak_p11

P-11
przejazd dla rowerzystów

Znak ten oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.
znak_p23

P-23
rower

Znak ten oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.

Sygnały świetlne

sygnalizator_s6

S-6
sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów