Home » News » Wyniki badania ankietowego – park miejski

Wyniki badania ankietowego – park miejski

W imieniu tczewskich organizacji pozarządowych (Ruchu Inicjatyw Obywatelskich Tczewa, Fundacji Pokolenia, Przestrzeni Kultury Zebra i Tczewskiej Inicjatywy Rowerowej) dziękuję za wypełnienie ankiety dotyczącej Parku Miejskiego w Tczewie. W badaniu opinii o parku, które odbyło się w ramach akcji Fundacji Batorego „Masz głos, Masz wybór” działanie „Przestrzeń dla ludzi”’ wzięło udział 520 osób. Poniżej przedstawiamy wyniki badania ankietowego. Posłuży ono jako podstawa do stworzenia społecznej wizji rewitalizacji Parku Miejskiego. W dalszym etapie prac planujemy warsztat z mieszkańcami i spotkanie z architektami zajmującymi się planowaniem przestrzeni. Wyniki do pobrania https://www.sendspace.com/file/ceqhss