Home » TIR » Zarząd stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia

1. Anna Kruszyńska – prezes
2. Waldemar Nadolski – wiceprezes
3. Barbra Przybyłowska-Jackiewicz – skarbnik


Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.