Home » TIR » Członkowie stowarzyszenia

Członkowie stowarzyszenia

1. Piotr Andrzejewski
2. Łukasz Brządkowski
3. Piotr Ewert
4. Andrzej Fabich
5. Emilia Garska
6. Adam Jagodda
7. Barbara Przybyłowska-Jackiewicz
8. Michał Jurczyński
9. Aleksandra Kęprowska
10. Michał Kremer
11. Anna Kruszyńska
12. Waldemar Nadolski
13. Jarosław Pawlaczyk
14. Lucyna Puchała
15. Paweł Puchała
16. Artur Rajkowski
17. Joanna Sadowska
18. Marta Sandomierska


Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.