Home » Tczew na rowerze

Tczew na rowerze

Poniższa mapa prezentuje elementy infrastruktury rowerowej Tczewa takie jak: dostępne i planowane drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe oraz ulice z uspokojonym ruchem (strefy tempo 30), stojaki, warsztaty i sklepy rowerowe, stacje benzynowe z możliwością napompowania kół, jak również innego typu miejsca, które zainteresować mogą tczewskich cyklistów (Rowerownia, Bike-Box – stacja naprawcza). Poszczególne elementy infrastruktury można wyświetlić poprzez wybór (zaznaczenie) odpowiedniej opcji na mapie.

W przyszłości mapa poszerzona zostanie o tereny pozamiejskie, co umożliwi wszystkim zainteresowanym planowanie wycieczek na dwóch kółkach w okolicach Tczewa.

 Aby modyfikować wyświetlane warstwy wciśnij na mapie przycisk –  przycisk

 


Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.