Home » Polityka rowerowa w Tczewie

Polityka rowerowa w Tczewie

Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Rowerowej

Pełnomocnik pełni swoją funkcję od marca 2014r. i odpowiada za koordynację i realizację polityki rowerowej w Tczewie, w szczególności za realizację corocznego harmonogramu jaki jest załącznikiem do dokumentu „Polityka rowerowa miasta Tczewa do roku 2020”.
– Anna Peichert (Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji)
tel. 58 77 59 447, e-mail: rowery@um.tczew.pl

Zespół ds. polityki rowerowej

Zespół ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta Tczewa powołany został 25 lutego br. W składzie Zespołu znajdują się przedstawiciele Rady Miejskiej, urzędnicy, pracownicy służb miejskich oraz przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń społecznych, których statutowe działania koncentrują się na tematyce rowerowej.

Zespół ma na celu wykonywanie funkcji konsultacyjnej i koordynacyjnej na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w Tczewie.

Szczegółowe zadania zespołu ustala Regulamin prac Zespołu (dokument poniżej).

Skład zespołu:

1. Anna Peichert – – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie, kierująca pracami zespołu
2. Jolanta Śliwińska – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie
3. Danuta Bielawska – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie
4. Małgorzata Mykowska – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie
5. Joanna Rzepka – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie
6. Edmund Woyda – przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg
7. Zenon Drewa – przedstawiciel Rady Miasta Tczewa
8. Krzysztof Misiewicz – przedstawiciel Rady Miasta Tczewa
9. Tomasz Tobiański – przedstawiciel Rady Miasta Tczewa
10. Czesław Roczyński – przedstawiciel Rady Miasta Tczewa
11. Krzysztof Bielski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Tczewie
12. Maria Witkowska – przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg
13. Piotr Kończewski – przedstawiciel organizacji pozarządowych
14. Małgorzata Ciecholińska – przedstawiciel organizacji pozarządowych
15. Marek Bury – przedstawiciel organizacji pozarządowych
16. Grzegorz Pawlikowski – przedstawiciel organizacji pozarządowych

pdf Zarządzenie nr 45/2013 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25 lutego 2013 r. w spr. powołania zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

– pdf Zarządzenie nr 46/2013 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25 lutego 2013 r. w spr. zatwierdzenia Regulaminu Zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 72/2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w spr. powołania zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

– pdf Zarządzenie nr 73/2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w spr. zatwierdzenia Regulaminu Zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta
Protokoły z posiedzenia zespołu:

– I spotkanie – 13.03.2013r. pdf
– II spotkanie – 24.04.2013r. pdf
– III spotkanie – 22.05.2013r. pdf
– IV spotkanie – 26.06.2013r. pdf
– V spotkanie – 18.09.2013r. pdf
– VI spotkanie – 13.03.2014r. pdf
– VII spotkanie – 05.03.2015r.pdf
– VIII spotkanie – 18.03.2015r.pdf
– IX spotkanie – 08.06.2015r.pdf
– X spotkanie – 15.07.2015r.pdf
– XI spotkanie – 05.08.2015r.pdf
– XII spotkanie – 02.09.2015r.pdf
– XIII spotkanie – 07.10.2015r.pdf
– XIV spotkanie – 25.11.2015r.pdf
– XV spotkanie – 13.01.2016r.pdf

 

Polityka rowerowa miasta Tczewa do roku 2020

Polityka rowerowa Tczewa została przyjęta uchwałą Nr XLIV / 361 / 2014 Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 maja 2014 r. Link do dokumentu pdf

Jest to dokument kierunkowy Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2020, uchwalonej uchwałą Rady Miejskiej Nr Uchwała Nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012 r.

Polityka rowerowa określa cele i priorytety jakie postawiło sobie miasto wobec rozwoju ruchu rowerowego w Tczewie. Głównym celem polityki rowerowej miasta Tczew w ciągłej perspektywie wieloletniej jest systematyczny wzrost udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży w mieście, co wpłynie na realizację celów bezpośrednich jaki mi są:
– poprawa bezpieczeństwa ruchu,
– zmniejszenie ilości zagrożeń motoryzacyjnych,
– poprawa warunków mobilności w obrębie miasta,
– wzmocnienie proekologicznych zachowań mieszkańców.

Istotnym elementem polityki rowerowej są jej dwa załączniku:
1) Coroczny harmonogram działań
Określa zakres działań jaki miasto planuje realizować w danym roku. Bezpośredni nadzór nad realizacją harmonogramu spoczywa na pełnomocniku ds. polityki rowerowej.
pdf Harmonogram na 2014 rok

2) Koncepcja tras rowerowych w Tczewie
Określa istniejące oraz planowane do 2020 roku drogi rowerowe.
pdf Link do koncepcji

Raporty o sytuacji rowerowej w mieście Tczewie

W ramach projektu „Central MeetBike” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu dla Europy Środkowej zostały wykonane 2 raporty.

1. Pierwszy raport został wykonany przez Lokalną Organizację Turystyczną KOCIEWIE i dotyczy stanu infrastrutury rowerowej w Tczewie, liczby i lokalizacji stojaków rowerowych oraz szlaków rowerowych. Stan raportu aktualny na listopad 2011.
Link do pliku pdf

2. Drugi raport został wykonany przez Biuro Konsultacyjno – Projektowe Inżynierii Drogowej „TRAFIK” s.c. i dotyczy stanu infrastrutury rowerowej w Tczewie, liczby i lokalizacji stojaków rowerowych, szlaków rowerowych oraz ruchu rowerowego w Tczewie (badanie). Stan raportu aktalny na październik 2012.
Link do pliku pdf

Raport certyfikacji polityki rowerowej BYPAD w Tczewie

BYPAD to proces certyfikacji polityki rowerowej (akronim od Bicycle Policy Audit). To narzędzie oceny polityki rowerowej oraz wypracowywania rozwiązań podnoszących jej jakość.

BYPAD to dokładnie przygotowany proces, który pozwala profesjonalnie zaplanować politykę rowerową danego miasta. Skorzystało z niego już ponad 200 samorządów z 24 krajów, w tym już sześć z Polski. Tczew był pierwszym miastem w Polsce, który skorzytał z tej metodologii.

Dotychczas zostały wykonane 2 raporty BYPADu dla Tczewa. Pierwszy 20 maja 2009 roku, a drugi 31 lipca 2012 roku. Oba raporty wykonało Pomorskie Stowarzyszenie „Wspólna Europa” pod egidą zespołu: Piotr Kuropatwinski, Andrzej B. Piotrowicz i Alex Sully.

Link do pierwszego raportu pdf

Link do drugiego raportu pdf

Rowerowe Zarządzenia Prezydenta Tczewa

1. Zarządzenie nr 1190/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 października 2009 r. w sprawie instalacji na terenie miasta Tczewa tabliczek informacyjnych z napisem: nie dotyczy rowerów pod znakami zakazu B-1 (zakaz ruchu), B-2 (zakaz wjazdu), B-21 (zakaz skrętu w lewo), B-22 (zakaz skrętu w prawo) oraz znakiem informacyjnym D-3 (droga jednokierunkowa).

Więcej pod tym linkiem

Rowerowe projekty miejskie

W ramach „miękkich” działań rowerowych miasto uczestniczyło w dwóch unijnych projektach:
– PRESTO – “Promowanie codziennego transportu rowerowego” realizowanego w latach 2009-2012
– Central MeetBike- Wzrost poziomu zrównoważonego transportu w miastach Europy Środkowej poprzez poprawę zintegrowanej promocji roweru i międzynarodowej sieci współpracy relizowanego w latach 2011-2014.

1. PRESTO
Głównym celem projektu PRESTO było przygotowanie do uruchomienia Europejskiej Wirtualnej Akademii Cyklistów zarządzanej przez ECF, a wspieranej informatycznie przez PSWE. W ramach PRESTO osoby reprezentujące miasto Tczew, ale również Zagrzeb, Wenecję, Grenoble oraz wspomniane miasto partnerskie Gdańska – Bremę mieli okazję uczestniczyć w szkoleniach związanych z podwyższaniem kwalifikacji w takich obszarach polityki rowerowej jak: infrastruktura rowerowa, kampanie promocyjne oraz zagadnienia związane z rowerami elektrycznymi.
Dodatkowo oprócz wymiaru europejskiego, każde z miast miało możliwość implementacji tzw. działań lokalnych związanych z wymienionymi wyżej obszarami polityki rowerowej.
Działania lokalne w Tczewie odbywły się pod hasłem „Rower dla wszystkich pokoleń”. W związku z tym planowano uruchomienie w ramach projektu PRESTO:
– strony internetowej, która umożliwić miała zbieranie wszystkich niezbędnych informacji związanych z barierami rozwoju ruchu rowerowego (m.in. wysokie krawężniki czy stopnie, informacje o wydepczyskach itp.)
– kampanii promującej eskortowanie przez Babcie i Dziadków czy też Seniorów swoich wnucząt jadących rowerem do i ze szkoły.
– promocji rowerów elektrycznych podczas Dnia bez Samochodu.

W dniach 26-27 lutego 2010 w Tczewie odbyły się warsztaty Improving Cycling Culture in Cities, zorganizowane przez Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa w ramach projektu Presto. Były to prawdopodobnie pierwsze warsztaty rowerowe w Polsce w całości prowadzone przez ekspertów zagranicznych. Udział wzięło ok. 60 osób, przede wszystkim z samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. Więcej o warsztatach tutaj http://www.zm.org.pl/?a=tczew-102 oraz tutaj http://www.tczew.pl/index.php?akcja=tekst&bin=ebe65c1098d76f2

Link do uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do projektu pdf

W ramach projektu wypracowano różne dobre praktyki odnoszące się do infrastruktury rowerowej jak i miękkich działań rowerowych. Oto link do tych poradników.

2. Central MeetBike

Projekt miał na celu stworzenia lepszych warunków do jazdy na rowerze poprzez wykorzystanie informacji i doświadczeń niemieckich miast. Powstały model powinien zostać wprowadzony w życie w każdym z miast realizujących projekt. Celem była także poprawa złej sytuacji panującej na drogach Europy Środkowej, co bezpośrednio wpływa na: jakość życia, środowisko naturalne oraz ilość wydzielanego do atmosfery dwutlenku węgla. Proces ten powinien zostać przyspieszony poprzez dobrą edukację kluczowych grup docelowych oraz promowanie korzystania z roweru.
CentralMeetBike zakładał wykorzystanie doświadczeń partnerów z Lipska i Drezna w rozwijaniu ruchu rowerowego. Niemieckie podejście systemowe, oparte przede wszystkim na działaniach informacyjno-promocyjnych, w miastach wschodniej części Niemiec, w zaledwie kilka lat doprowadziło do zwiększenia udziału ruchu rowerowego do kilkunastu procent. Projekt składał się z 5 pakietów roboczych, które obejmowały takie zagadnienia jak: zarządzanie projektem, działania promocyjne, działania związane z tworzeniem dokumentacji na rzecz rozwoju systemu rowerowego, serię konferencji i wizyt studyjnych oraz działania związane z rozbudową infrastruktury rowerowej.
Działania inwestycje obejmowały zakup stojaków (80 szt.) i garaży rowerowych (20 szt.), które zlokalizowane zostały na terenie miasta: 1 wiata na 10 boksów na terenie węzła transportowego przy dworcu PKP, a wiaty na 5 boksów – przy Urzędzie Miejskim oraz przy Forum Inicjatyw Społecznych. Stojaki ustawiono w następujących punktach:
– po 10 stojaków przy każdym z gimnazjów (nr 1, 2, 3 i „katolik”)
– 3 – parking przed Domem Przedsiębiorcy
– 6 – na pl. Hallera
– 3 – przy CKiS
– 6 – Bulwar Nadwiślański, przystań
– 18 – węzeł transportowy
– 4 – przy Urzędzie Miejskim.

W ramach projektu Central MeetBike w lipcu 2012 roku zamontowano w Tczewie przy ulicy Pomorskiej czujnik z systemem pętli indukcyjnych, który ma za zadanie zliczanie przejeżdżających rowerzystów na drodze rowerowej i stanowi doskonałe źródło informacji o codziennym ruchu rowerowym. Gromadzone w ten sposób dane pozwolą na bieżąco analizować dynamikę wzrostu ruchu rowerowego i ułatwią i podejmowanie właściwych decyzji odnośnie dalszego rozwoju tras rowerowych w Tczewie. Tczew jako pierwszy w Polsce zaoferował dostęp do informacji online, z których każdy może się dowiedzieć, ile osób skorzystało ze ścieżki przy ul. Pomorskiej konkretnego dnia, w ciągu tygodnia, miesiąca lub roku.

W ramach projektu powstały 2 raporty BYPAD o których jest mowa wyżej.

Ponadto w ramach projektu zostało wykonane badanie potrzeb i oczekiwań związanych z przmieszkaniem się na rowerze po Tczewie. Link do ankiety. Wyniki badania znajdą Państwo w drugim raporcie dotyczącym sytyacji rowerowej w Tczewie o jakim mowa wyżej.

Więcej o projekcie tutaj http://projektyue.wrotatczewa.pl/central-meetbike

Strefa tempo 30 na terenie Starego Miasta

1 września 2014 roku na Starym Mieście zmieniła się organizacja ruchu – wprowadzona została strefę tempo „30”.

„Strefa 30” to obszar gdzie prędkość jest ograniczona do 30 km/h.

Ograniczenie prędkości na obszarach zabudowanych do 30 km/h jest mało kosztownym i popularnym sposobem na poprawę bezpieczeństwa drogowego oraz warunków podróży pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji publicznej, sprzyja także zmniejszeniu emisji spalin i hałasu. Zyskują także kierowcy samochodów: dzięki „tempo 30” ruch odbywa się bardziej płynnie. Wszyscy mogą bez obaw poruszać się po ulicach. Uspokojenie ruchu na obszarach zabudowanych zwiększa płynność ruchu, zmniejszają się korki, a ludzie chętniej wybierają aktywną mobilność: jazdę na rowerze, podróże piesze czy korzystanie z komunikacji publicznej.

Ograniczenie prędkości do 30 km/h:
– znacząco podnosi bezpieczeństwo na drodze (zmniejsza różnicę prędkości pomiędzy samochodami a innymi uczestnikami ruchu – łatwej zauważyć co dzieje się na ulicy, nasz mózg ma możliwość reakcji gdyż nie uruchamia się widzenie „tunelowe” )
– ratuje życie (gdziekolwiek powstają strefy tempo 30, maleje znacznie liczba i dotkliwość wypadków drogowych)
– upłynnia jazdę i zwiększa przepustowość skrzyżowań
– sprzyja poprawie jakości powietrza (zmniejsza się emisja spalin, mieszkańcy są zdrowsi, a opieka zdrowotna kosztuje mniej)
– hałas uliczny maleje o 40%, co jest wyraźnie odczuwalne.

Więcej o zmianie organizacji ruchu na Starym Mieście pod tym linkiem http://miasto.wrotatczewa.pl/koncepcja-zmiany-organizacji-ruchu-na-starym-miescie

Ulice objęte strefą tempo 30 znajdą Państwo na naszej mapier rowerowej pod tym linkiem.

Choinka rowerowa

Tczew jako pierwsze miasto w Polsce w 2012 roku zbudował rowerową choinkę. Choinka złożona z kilkudziesięciu jednośladów i części rowerowych stanęła w Tczewie na placu między dworcem PKP a Galerią Kociewską. Ma 5 metrów wysokości, dzwoni i świeci.

Elementy, które składają się na choinkę, tczewscy urzędnicy pozyskali od mieszkańców w ramach akcji „uwolnij rower na święta”. Rowery lub ich części do urzędu miasta przyniosło blisko 40 osób. Wszystkie zostały pomalowane na biało-czerwono-żółto, czyli w barwy Tczewa. Rowerowe choinki znajdziemy także w wielu krajach europejskich. Tam, gdzie chce się podkreślić ekologiczny aspekt świąt. Choinka powstała, by pokazać, że rowery z odzysku mogą się przydać i że jednoślady mogą być obecne w przestrzeni publicznej. To forma promocji jazdy na rowerze także zimą. Ale i promocja Tczewa jako miasta przyjaznego rowerzystom.

Choinka powstała również w 2013 jak i 2014 roku.

Więcej o choince tutaj.

Bike-box

Bike-box czyli stojak z narzędziami potrzebnymi do drobnych napraw i konserwacji rowerów został zamontowany  dla cyklistów 17.10.2013r. na terenie skteparku.

W zestawie narzędzi znajdują się m.in. pompka, zestaw kluczy, łyżki do opon, wkrętaki. Narzędzia są połączone ze stojakiem za pomocą metalowych linek. Z narzędzi można korzystać samodzielnie i bezpłatnie.

Stojak kosztował ok. 3 tys. zł.

Stojaki rowerowe z Budzetu Obywatelskiego 2014

W 2014 roku z budżetu obywatelskiego zostały zamontowane 42 stojaki rowerowe dzięku dwóm wnioskom jakie złożyło stowarzyszenie Tczewska Inicjatywa Rowerowa.

Stojaki rowerowe są w kształcie odwróconej litery „U” dając możliwość oparcia i przypięcia co najmniej dwóch rowerów dowolnego typu (po 1 z obu stron), o różnej wielkości ramy, szerokości opon oraz kształtu kierownicy.

Ponadto z dwóch pozostałych wniosków złożonych przez TIR zostało sfinansowanych kolejne 23 stojaki rowerowe.

Lokalizację wszystkich stojaków znajdą Państwo pod tym linkiem.

Łączny koszt stojaków z budżetu obywatelskiego to ok. 14 300,00 zł.

Wykonanie zadaszonego parkingu rowerowego przy dworcu PKP w Tczewie na 60 rowerów.

Stojaki rowerowe pod wiatą są w kształcie odwróconej litery „U” dając możliwość oparcia i przypięcia co najmniej dwóch rowerów dowolnego typu (po 1 z obu stron), o różnej wielkości ramy, szerokości opon oraz kształtu kierownicy.

Łączny koszt zakupu wiat wraz z montażem: 56 677,55 zł


Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.