Home » Naprawmy to razem

Naprawmy to razem

seeclickfix

SEECLICKFIX to wygodne narzędzie internetowe (dostępne również jako aplikacja mobilna), umożliwiające zgłaszanie wszelkiego rodzaju zauważonych nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej, rowerowej i ogólnomiejskiej. Wystarczy wybrać widoczną obok mapki opcję ZGŁOŚ, wpisać ulicę, na której znajduje się dany obiekt (np. uszkodzona nawierzchnia drogi rowerowej, wyłamany krawężnik, zapiaszczona ścieżka rowerowa itp.), przeciągnąć znacznik w żądane miejsce i przejść do kolejnego kroku, w którym opisujemy krótko problem i załączamy zdjęcie (choć nie jest ono wymagane). Zgłoszenia można przesyłać anonimowo, są one na bieżąco sprawdzane przez Tczewską Inicjatywę Rowerową i przesyłane do Urzędu Miasta.


Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.