Home » Licznik rowerowy

Licznik rowerowy

Tczewski licznik rowerzystów zamontowano przy ul. Pomorskiej w lipcu 2012 roku. Licznik przedstawia nie tylko bieżącą ogólną liczbę przejazdów tczewskich cyklistów, lecz umożliwia również podgląd różnorakich statystyk dziennych, tygodniowych czy miesięcznych. Na stronie licznika http://tczew.visio-tools.com dostępne są również podsumowania dotyczące intensywności ruchu rowerowego w Tczewie, np. dzień/tydzień/miesiąc z najwyższą liczbą przejazdów czy też średnie wartości zliczeń z danego dnia lub tygodnia.


Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.