Home » News » Koncepcja zagospodarowania Parku Kopernika bez ścieżki rowerowej?

Koncepcja zagospodarowania Parku Kopernika bez ścieżki rowerowej?

30.10 br. jako Tczewska Inicjatywa Rowerowa zgłosiliśmy wniosek w ramach konsultacji koncepcji zagospodarowania Parku Kopernika o doprojektowanie drogi rowerowej biegnącej wzdłuż głównego ciągu pieszego tak by wlot ścieżki był zlokalizowany od strony bloku przy byłej stacji Orlen, a koniec przy budynku należącym do kościoła ewangelicko- augsburckiego.

Konkretną wizualizację znajdziecie poniżej.

Park Kopernika leży na ważnym rowerowym szlaku komunikacyjnym. Ulica Wojska Polskiego jest drogą po której porusza się najwięcej rowerzystów w Tczewie. Obecnie jest ogłoszony przetarg na wykonanie projektu budowy drogi rowerowej od stacji shell do wiaduktu na Wojska Polskiego. Z drugiej strony istnieje droga rowerowa wokół Wieży ciśnień oraz istnieją bliskie plany przebudowy ul. Bałdowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej. By rowerzyści mogli przejechać z Suchostrzyg do Starego Miasta i dalej na Czyżykowo muszą na swojej drodze pokonać Park Kopernika.
Przedstawiona wizualizacja ścieżki rowerowej w niewielkim stopniu ingeruje w zieleń parkową. Z naszych obserwacji już dziś rowerzyści poruszający się po chodniku jeżdżą właśnie tamtędy z uwagi na to, że jest tam dużo miejsca, jest bezpiecznie i skraca się podróż między wiaduktem, a wieżą ciśnień.

Przedstawiona przez nas wizualizacja ścieżki pokazuje również jak połączyć się z istniejącym fragmentem drogi rowerowej biegnącej od Urzędu Miasta w Tczewie.

[image-comparator left=”http://tir.tczew.pl/wp-content/uploads/2015/10/12180203_10203724046620341_1162827594_n.jpg” right=”http://tir.tczew.pl/wp-content/uploads/2015/10/G212.jpg” width=”100%” classes=”hover”][/image-comparator] przesuń suwak, żeby zobaczyć zmiany

[image-comparator left=”http://tir.tczew.pl/wp-content/uploads/2015/10/12180164_10203724046420336_1434334919_n.jpg” right=”http://tir.tczew.pl/wp-content/uploads/2015/10/G213.jpg” width=”100%” classes=”hover”][/image-comparator] przesuń suwak, żeby zobaczyć zmiany

[image-comparator left=”http://tir.tczew.pl/wp-content/uploads/2015/10/12179830_10203724046460337_1069039095_n.jpg” right=”http://tir.tczew.pl/wp-content/uploads/2015/10/G211.jpg” width=”65%” classes=”hover”][/image-comparator]
przesuń suwak, żeby zobaczyć zmiany