Home » News » Raport nt. stanu infrastruktury rowerowej

Raport nt. stanu infrastruktury rowerowej

Po wielu miesiącach prac dzięki wysiłkowi kilkuosobowego zespołu udało się nam stworzyć raport dotyczący stanu infrastruktury rowerowej w Tczewie. Skupiliśmy się w nim na oznakowaniach pionowych oraz poziomych, na stanie nawierzchni oraz na krawężnikach. Jak to wygląda? No nie za ciekawie. Praktycznie wszędzie brakuje oznakowania poziomego P-11, tzn. przejazdów dla rowerzystów, które łączą fragmenty ścieżek rowerowych przeciętych przez poprzeczną jezdnię (na której zwykle znajduje się przejście dla pieszych). Przejazdy te są niezwykle istotnym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie i komforcie jazdy rowerzysty. W przypadku braku P-11 rowerzysta przejeżdżający po pasach naraża się na potrącenie (nie ma pierwszeństwa w stosunku do samochodu) oraz na mandat za przejechanie przez zebrę. Oczywiście zawsze może zsiąść z roweru, przeprowadzić go na drugą stronę i jechać dalej.
Praktycznie w całym mieście oznakowanie poziome P-23 (leżący rower) jest malowane tylko w jednym kierunku, mimo że ścieżka czasem wydaje się dwukierunkowa.
W wielu miejscach brakuje również oznakowania pionowego.
Tczew wysokimi krawężnikami stoi. Niestety taki jest fakt. Większość krawężników ma grubo ponad 1 cm, co znacznie obniża komfort jazdy rowerem.
W kilku miejscach można również napotkać dziury, lampy na środku ścieżki czy też bardzo wysokie studzienki kanalizacyjne, które mogą przyczynić się do nieszczęśliwego wypadku.
Podsumowując: do rozwiązania są sprawy proste i tanie w realizacji (oznakowanie poziome i pionowe) oraz nieco droższe (krawężniki, przesunięcie latarni).

Liczymy na to, że Miejski Zarząd Dróg w Tczewie uszczknie jakąś kwotę na białą farbę z 1.840.613,50 zł przeznaczonych na „Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic w mieście Tczewie (dróg publicznych i wewnętrznych) w latach 2014 – 2015”.

Link to Raportu pdf